ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Τα παιδιά πρέπει να βάλουν τις εικόνες με κριτήρια το χρώμα και το σχήμα Σκέφτονται με 3 διαφορετικούς τρόπους: τα τοποθετούν σε οριζόντια σειρά σε κάθετη σειρά σε τυχαία σειρά Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο