Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τα παιδιά μαθαίνουν την ιστορία της γέννησης του Χριστού και στη συνέχεια την αναδιηγούνται βλέποντας τις εικόνες του βιβλίου. Βάζουν σε σωστή χρονολογική σειρά εικόνες με τα γεγονότα της γέννησης του Χριστού Παζλ ( βάζοντας τους αριθμούς από το 1–8 …