ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ E TWINNING

Μόλις απονεμήθηκε στο νηπιαγωγείο μας και στους μαθητές μας η Ετικέτα Ποιότητας για το έργο “IF THERE IS WATER, I HAVE A HOMELAND”. Το έργο μας αποτελεί μία αξιόλογη προσπάθεια ενεργοποίησης μαθητών νηπιαγωγείου ώστε να προβληματιστούν για την έλλειψη νερού …

IF THERE İS A WATER, I HAVE A HOMELAND”.

Το νηπιαγωγείο μας συμμετέχει σε ένα etwinning έργο με τίτλο: < Αν υπάρχει νερό θα έχω ένα σπίτι>. Τα παιδιά μέσα από πολυποίκιλες δραστηριότητες έμαθαν για την ανάγκη που υπάρχει πλέον στον πλανήτη μας της προστασίας του νερού. Συνεργάστηκαν με …