ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ

Ερωτήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση απαντήσεων και καταγραφή τους Ποιοι κίνδυνοι περιμένουν τις χελώνες; Τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τις χελώνες από εξωτερικούς κινδύνους; Πόσο ζουν οι χελώνες; Πώς τρέφονται οι χελώνες; κύκλος ζωής της χελώνας …

Το γράμμα της χελώνας

*Το θέμα του έργου ξεκινά με το γράμμα των Χελωνών που καλούν σε βοήθεια. Το γράμμα και το αυγό της χελώνας έρχονται σε ένα κουτί. Η μητέρα χελώνα λέει για τις απειλές που αντιμετωπίζουν, τα προβλήματά τους και ότι κινδυνεύουν …

eTwinning έργο : «Turtle Guards»

To πρότζεκτ μας περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες με σκοπό την προστασία των χελωνών που βρίσκονται υπό εξαφάνιση. Θα διεξαχθούν μελέτες που θα ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν τη περιβαλλοντική μόλυνση, κλιματική αλλαγή, πλαστικά απόβλητα και τι πρέπει να γίνει …

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ E TWINNING

Μόλις απονεμήθηκε στο νηπιαγωγείο μας και στους μαθητές μας η Ετικέτα Ποιότητας για το έργο “IF THERE IS WATER, I HAVE A HOMELAND”. Το έργο μας αποτελεί μία αξιόλογη προσπάθεια ενεργοποίησης μαθητών νηπιαγωγείου ώστε να προβληματιστούν για την έλλειψη νερού …

IF THERE İS A WATER, I HAVE A HOMELAND”.

Το νηπιαγωγείο μας συμμετέχει σε ένα etwinning έργο με τίτλο: < Αν υπάρχει νερό θα έχω ένα σπίτι>. Τα παιδιά μέσα από πολυποίκιλες δραστηριότητες έμαθαν για την ανάγκη που υπάρχει πλέον στον πλανήτη μας της προστασίας του νερού. Συνεργάστηκαν με …