ΠΕΙΡΑΜΑ: ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

Τα παιδιά ρίχνουν στο νερό διάφορα υλικά και παρατηρούν αν δυαλύονται ή όχι ( επαλήθευση ή όχι των ιδεών τους και δημιουργία συμπερασμάτων) Ζωγραφίζουν σε φύλλο εργασίας τα συμπεράσματα από το πείραμα Φύλλο εργασίας: < Βάψε το τετ΄ράγωνο σε αυτά …