Πόσο χρήσιμα είναι τα άχρηστα; Αξιολόγηση

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Συζήτηση στην ολομέλεια και δημιουργία του τελικούεννοιολογικού χάρτη με ιδεοθύελλα. 2. Συμπλήρωση της Κλείδας Αξιολόγησης κάθε παιδιού και του ερωτηματολογίου αυτο-αξιολόγησης για την ολοκλήρωση αξιολόγησης του προγράμματος.

Ας δείξουμε σε όλους ό,τι μάθαμε

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τα παιδιά οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης τηςεκπαιδευτικής κοινότητας και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Δημιουργία αφίσας από τα παιδιά 2. Δημιουργία ποιήματος για την ανακύκλωση από τα παιδιά τα οποία μετά το ζωγραφίζουν 3. ΣΠΑΣΤΕ ΤΟ ΚΩΔΙΚΑ Τα …

Ας δώσουμε στα σκουπίδια μια δεύτερη ευκαιρία>

Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά με σκοπό να δείξουν σε όλους την χρησιμότητα τους . Δημιουργία κολάζ με τις φωτογραφίες τους Δημιουργούν μουσικά όργανα με πλαστικά μπουκάλια με διάφορα υλικά. Συνοδεύουν με αυτά το παρακάτω μουσικό κομμάτι: <ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ> …

Ας δώσουμε στα σκουπίδια μια δεύτερη ευκαιρία>

5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ: < ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ> Τα παιδιά κάνοντας παρατηρήσεις, διερευνώντας πηγές, και ερχόμενοισε επαφή́ με ειδικούς, βγάζουν τα συμπεράσματα τους, τα οποίααποτελούν τον κύριο σκελετό́ του σεναρίου για μια δραματοποίηση με θέμα την ανακύκλωση. Χρησιμοποιείται η στρατηγική …