Ας δούμε τι συμβαίνει γύρω μας

Τα παιδιά παρακολουθούν το παρακάτω βίντεο καικαλούνται να παρατηρήσουν, να συγκρίνουν και να διαχειριστούνκριτικά τις πληροφορίες. Στη συνέχεια, φτάνουν σε συμπεράσματα σε σχέση με την προσωπική τους κατάσταση. Πως θα ήταν ο τόπος τους με καλή διαχείριση απορριμμάτων και πως …