ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ

Τα παιδιά μετρούν τη καρτέλα με τα αυτοκόλλητα που συγκέντρωσαν όλη την χρονιά. Το παιδί με τα περισσότερα αυτοκόλλητα από το κάθε τμήμα κερδίζει το μεγάλο δώρο. Τα υπόλοιπα παιδιά για την προσπάθεια τους κερδίζουν όλα από ένα μικρότερο! Συγχαρητήρια …