ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ E TWINNING

Μόλις απονεμήθηκε στο νηπιαγωγείο μας και στους μαθητές μας η Ετικέτα Ποιότητας για το έργο “IF THERE IS WATER, I HAVE A HOMELAND”. Το έργο μας αποτελεί μία αξιόλογη προσπάθεια ενεργοποίησης μαθητών νηπιαγωγείου ώστε να προβληματιστούν για την έλλειψη νερού …