ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Τα παιδιά μαθαίνουν ότι τα γράμματα φτιάχνουν τις λέξεις. Σε κάθε λέξη μετρούν τα γραμματάκια, ονομάζουν το πρώτο και το τελευταίο γραμματάκι της. Στη συνέχεια γνωρίζουν ότι πολλές λέξεις μαζί κάνουν ένα τραίνο , που ονομάζεται πρόταση. Βάζουν τις λέξεις …