28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Μαθαίνουν τα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου 1940 με τη προβολή μιας σχετικής παρουσίασης . Βάζουν σχετικές εικόνες σε σωστή χρονολογική σειρά και αναδιηγούνται τα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου 1940 Κατασκευάζουν την ελληνική σημαία Γράφουν λέξεις με κινητά γράμματα με παρουσία …