ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ/ ΠΟΥ ΞΟΔΕΥΟΥΜΕ ΝΕΡΟ

Τα παιδιά προβληματίζονται σχετικά με το που υπάρχει νερό γύρω τους και που το ξοδε΄ύουν . Μοιράζονται τις ιδέες τους, και αναζητούν πληροφορίες σε βιβλία και σε ψηφιακό υλικό. Αποτυπώνουν τις γνώσεις τους στο χαρτί

Τρόποι εξοικονόμησης νερού στη καθημερινή μας ζωή

Τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα: < πως μπορούμε να συγκεντ΄ρώσουμε το νερό της βροχής για να το χρησιμοποιήσουμε στη τάξη;> Ιδέες των παιδιών: < Με ένα μπουκάλι, με ένα μπετόνι, με μια γαβάθα>. Ερώτηση: < Ποιο νομίζετε ότι …