25η Μαρτίου και μαθηματικά

Τα παιδια ετοιμάζονται για τη παρέλαση. Πρέπει να μπουν δε δυάδες στη γραμμή. Πόσες δυάδες θα γίνουν. Κλείσε σε κύκλο την κάθε δυάδα.