ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΕΠΟΧΩΝ- ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Διαβάζουμε το βιβλίο ¨οι τέσσερις εποχές” και παίρνουμε πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των 4 εποχών και την διαδοχικότητα τους.

Τα παιδιά παρατηρούν εικόνες που δείχνουν τις 4 εποχές του χρόνου. Τις περιγράφουν βλέποντας τις διαφορές τους. Μοιράζονται τις εμπειρίες τους σχετικά με τις εποχές. Κατανοούν την διαδοχικότητα των εποχών.

  • Τοποθετούν τις καρτέλες στη σειρά ξεκινώντας από το φθινόπωρο και τις ονομάζουν.
  • Κινητές καρτέλες: 4 παιδιά έχουν από μια καρτέλα με μια εποχή. Με μουσική προχωρούν στο χώρο και όταν σταματήσει η μουσική τα παιδιά τοποθετούν τις καρτέλες- παιδιά στη σειρά

Ιδεόγραμμα: Τι γνωρίζουν για το φθινόπωρο.

Ζωγραφίζουν εικόνες του φθινοπώρου

Μαζεύουν φθινοπωρινά φύλλα.

Παρατηρούν τα σύννεφα στον ουρανό που είναι έτοιμα να ρίξουν βροχή. Βλέπουν το χρώμα τους και το σχήμα τους. Αισθάνονται τις σταγονούλες της βροχούλας και τραγουδούν το τραγούδι της βροχής.