ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Τα παιδιά παρακολουθούν στον διαδραστικό το κουκλοθέατρο της Φρόσως Χατόγλου: <Το κανόνι της Ειρήνης> και ακούν το τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα: <Αν>. Στη συνέχεια ζωγραφίζουν το κανόνι της Ειρήνης.

ΠΟΛΕΜΟΣ-ΕΙΡΗΝΗ

Συζητάμε για τον πόλεμο και την ειρήνη.Ερωτήσεις που κάνουμε στα παιδιά είναι :  Πως φαντάζεστε τον πόλεμο και πως την ειρήνη; τι γίνεται όταν έχουμε πόλεμο; πως είναι όταν έχουμε ειρήνη; με τι χρώματα φαντάζεστε τον πόλεμο; τι χρώματα έχει …

28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Τα παιδιά γνωρίζουν γεγονότα της ελληνικής ιστορίας μέσα από πλούσιο εποπτικό και ψηφιακό υλικό. Εκφράζουν τα  συναισθήματα  τους και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους. Τα παιδιά παρακολουθούν μια παρουσίαση με τα ιστορικά γεγονότα στο διαδραστικό πίνακα Στη συνέχεια αναδιηγούνται μόνα τους …

28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Μια σημαία ελληνική, μια φωτογραφία με Έλληνες στρατιώτες και ένας χάρτης αποτελούν την αφόρμηση για να προβληματιστούν τα παιδιά για το τι είναι αυτό που τα ενώνει. Τα παιδιά λένε τις ιδέες τους, συζητούν μεταξύ τους και μέσα από την …

28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Μαθαίνουν τα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου 1940 με τη προβολή μιας σχετικής παρουσίασης . Βάζουν σχετικές εικόνες σε σωστή χρονολογική σειρά και αναδιηγούνται τα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου 1940 Κατασκευάζουν την ελληνική σημαία Γράφουν λέξεις με κινητά γράμματα με παρουσία …