28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Μια σημαία ελληνική, μια φωτογραφία με Έλληνες στρατιώτες και ένας χάρτης αποτελούν την αφόρμηση για να προβληματιστούν τα παιδιά για το τι είναι αυτό που τα ενώνει. Τα παιδιά λένε τις ιδέες τους, συζητούν μεταξύ τους και μέσα από την …

28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Μαθαίνουν τα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου 1940 με τη προβολή μιας σχετικής παρουσίασης . Βάζουν σχετικές εικόνες σε σωστή χρονολογική σειρά και αναδιηγούνται τα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου 1940 Κατασκευάζουν την ελληνική σημαία Γράφουν λέξεις με κινητά γράμματα με παρουσία …