ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Tα παιδιά ακούν το παραμύθι: < η κυρά Δημοκρατία>της Κωνσταντίνας Αρμενάκη και κατανοούν με απλό τρόπο τις έννοιες Δημοκρατία και Δικτατορία. Παρακολουθούν μια παρουσίαση στον διαδραστικό πίνακα και μαθαίνουν τα σημαντικότερα γεγονότα της 17 Νοέμβρη 1973.  Ζωγραφίζουν το περιστέρι της …