ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Τα παιδιά παίζουν με τα συναισθήματα: χαρά, λύπη, φόβο, θυμό. Δείχνουν με παντομίμα τα συναισθήματα Παιχνίδι: Επιλέγουν μια καρτέλα με ένα συναίσθημα.Κρύβουν την καρτέλα και δείχνουν το συναίσθημα με το σώμα τους. Τα υπόλοιπα παιδιά πρέπει να αναγνωρίσουν το συναίσθημα. …

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Τα παιδιά μιλούν για τα συναισθήματα τους. Ονομάζουν μερικά από αυτά όπως χαρά, λύπη, θυμό φόβο, αγάπη. Λένε πότε νιώθουν αυτά τα συναισθήματα και καθώς η μάσκα που φορούν τα εμποδίζει να τα δείξουν , τα εκφράζουν με τα μάτια …