ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣΗ διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των νηπίων στο Δημοτικό.•Η συνέχεια μέσα από δραστηριότητες που θα γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ σπιτιού– νηπιαγωγείου και δημοτικού.•Εξασφάλιση όρων ομαλής μετάβασης.Γνωριμία με τη λειτουργία του δημοτικού (χώροι,πρόγραμμα, ειδικότητες κ.τ.λ.)•Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεικόναςτων μαθητών.•Εξασφάλιση …