ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Προχωρώ και κρατώ το μπαλάκι μια από το ένα χέρι και μια από το άλλο Πηδώ γύρω από το μπαλάκι μου Πετώ το μπαλάκι μακριά και περνώντας από τα ραβδάκια πάω να το βρω. Μουσικά στεφάνια Παιχνίδια στην αυλή