Μαθηματικό παιχνίδι

Τα παιδιά ανα τέσσερα πρέπει να βάλουν στη σειρά τους αριθμούς από το 1-10. Κερδίζει όποιος τοποθετήσει στη σωστή σειρά και πιο γρήγορα από τους άλλους τους αριθμούς

Μαθηματικά παιχνίδια με τις σταγονούλες

Τα παιδιά ρίχνουν το ζάρι και ανάλογα με τον αριθμό που φέρνουν βρίσκουν τον ανάλογο αριθμό και μετά βάζουν τις αντίστοιχες σταγονούλες κάτω από τα συννεφάκια. Μετά βάζουν τα συννεφάκια με τις σταγονούλες κατά αύξουσα σειρά από το μικρότερο στο …

Παιχνίδια με τους αριθμούς.

Τα παιδιά μαθαίνουν τους αριθμούς από το 10-20. Σχηματίζουν με τουβλάκια τους αριθμούς με βάση την δεκάδα εως το 20 Το Subitize έρχεται στο σχολείο μας Το Subitize είναι η ικανότητα του παιδιού να πει τον αριθμό των αντικειμένων σε …