Παιχνίδια με τους αριθμούς.

Τα παιδιά μαθαίνουν τους αριθμούς από το 10-20. Σχηματίζουν με τουβλάκια τους αριθμούς με βάση την δεκάδα εως το 20 Το Subitize έρχεται στο σχολείο μας Το Subitize είναι η ικανότητα του παιδιού να πει τον αριθμό των αντικειμένων σε …