ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική :Τα ρομπότ στην υπηρεσία της ανακύκλωσης 5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Λεπτομερή Επαφή με το ρομπότ Beebotκαι τη λειτουργία του. Δραστηριότητα: Ενώ στην προηγούμενη δραστηριότητα τα παιδιά έχουν το ρόλο του ρομπότ, τώρα την θέση τους παίρνει η μελισσούλα beebot. Τα …

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Κατασκευές με επαναχρησιμοποίηση υλικών Προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Επαναχρησιμοποίηση υλικών για την κατασκευή σταθερώνκατασκευών Δραστηριότητα: Στη φάση αυτή τα παιδιά καλούνται σε ομάδες να δημιουργήσουν, να εκφραστούν καλλιτεχνικά και με ανακυκλώσιμα υλικά να φτιάξουν κτήρια τα οποία να τοποθετήσουν …

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

STEM/Εκπαιδευτική ΡομποτικήΤα ρομπότ στην υπηρεσία της ανακύκλωσης 1o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Ενδυνάμωση ομάδας-έναυσμα ενδιαφέροντος Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι μαθητές να εντοπίζουν το θέμα της διαχείρισης τωναπορριμμάτων στην περιοχή διαμονής Δραστηριότητες: Τα παιδιά σε ζευγάρια θα πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να μάθουν να …