Μαθηματικό παιχνίδι

Τα παιδιά ανα τέσσερα πρέπει να βάλουν στη σειρά τους αριθμούς από το 1-10. Κερδίζει όποιος τοποθετήσει στη σωστή σειρά και πιο γρήγορα από τους άλλους τους αριθμούς