<Πως μπορώ να κάνω βροχή με υλικά που υπάρχουν στο νηπιαγωγείο>

Τα παιδιά προβληματίζονται, κάνουν υποθέσεις και προχωρούν στην επαλήθευση των προτάσεων τους. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ότι έχει τρυπο΄ύλες μπορεί με το ρίξιμο νερού πάνω του να δείξει τη βροχή

Tα παιδιά ζωγραφίζουν την εμπειρία τους σε φ΄ύλλο εργασίας

Τα παιδιά δοκιμάζουν και στο σπίτι τους τις ιδέες τους.