Μικρά λαγωνικά σε δράση.

Τα παιδιά επισκέφτονται το δάσος όπου η νεράιδα του δάσους τους είχε μια έκπληξη: ένα καλάθι με φρούτα μαζί με μια μικρή φίλη της. Την φίλη της την λένε υγιεινή διατροφούλα. ΄ Η υγιεινή διατροφούλα αφού γνώρισε τα παιδιά τους έδωσε μια αποστολή: < Να γίνουν μικρά λαγωνικά σε δράση, να μάθουν και να ψάξουν να βρουν στην καθημερινότητα τους τις υγιεινές τροφές. Αν τα καταφέρουν τους περιμένει μια μεγάλη έκπληξη. θα ανακαλύψουν ένα μεγάλο δώρο>. Τα παιδιά δίνουν υπόσχεση στην διατροφούλα ότι θα φέρουν σε πέρας την αποστολή τους

Τα παιδιά σκέφτονται τι ξέρουν για την υγιεινή διατροφή. Με τις ιδέες τους δημιουργούν ένα ιδεόγραμμα

Φωτογραφίζουν το δεκατιανό τους, εκτυπώνουν τις φωτογραφίες και στη συνέχεια ένα ένα παιδί κάθε φορά διαλέγει μια φωτογραφία και λέει τι κατά τη γνώμη του είναι υγιεινό και τι όχι. Τα παιδιά κάνουν ένα κατάλογο με τα υγιεινά και με τα ανθυγιεινά σύμφωνα με ότι έχουν μαζί τους.

Δημιουργούν το παρακάτω φύλλο εργασίας

Ακούν το τραγούδι: < Τόσο λάθος διατροφή>