7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ< Εγώ και οι συμμαθητές μου>

Αξιολόγηση

ΤΙΤΛΟΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ/ΣΛΟΓΚΑΝ

Τα παιδιά ζωγραφίζουν έναν τίτλο σχετικά με το εργαστήριο και το ζωγραφίζουν

Ζωγραφίζουν ότι τους άρεσε από το πρόγραμμα