ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΜΙΚΡΟΙ

Μαθηματικά: <10 πιγκουίνοι μικροί>.

Αφαίρεση από το 10 εως το 0

Με τις εικόνες από το παραπάνω παιχνίδι παίζου τα παιδιά ένα καινούργιο για αυτά παιχνίδι το subitizing

Ενδεικτικά κάποιε από τις καρτέλες