ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Τα μέρη του υπολογιστή


Βάζουν στη σειρά τα γράμματα της λέξης: ΠΑΠΑΚΙ (στο kidspiration)


Την παραπάνω άσκηση την κάνουν και στο χαρτί

Συμπληρωσε οτι λείπει


ΣΥΝΈΧΙΣΕ ΤΟ ΜΟΤΊΒΟ


Την παραπάνω άσκηση και στο χαρτί