5/4/2021

Ανεβάστε τη χωγραφιά σας για την Ελισάβετ στο padlet στη στήλη ΕΛΙΣΑΒΕΤ.

Τις ζωγραφιές σας με τα πόδια και το στόμα ανεβάστε τες στη στήλη ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ. Αν θέλευε γράψτε πάνω και τις λέξεις ΣΤΟΜΑ- ΠΟΔΙΑ