4ο Πρόγραμμα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων. ΤΙΤΛΟΣ: ΤΟΝ Κ.Ο.Κ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΗΓΑΙΝΩ

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ας γνωρίσουμε τον Ιππότη τον Ευγένιο
Ανάγνωση ιστορίας «Ιππότης ο Ευγένιος» – Συζήτηση/ ανάδυση υπάρχουσων γνώσεων και εμπειριών / σχεδιασμός πλάνου δράσης ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Γινόμαστε ιππότες  της ασφάλτου

Δίνουμε τον όρκο του ιππότη της ασφάλτου

Ζωγραφίζουν το μήνυμα τους

Παιχνίδι εμπιστοσύνης: Ο οδηγός:  Μέσα από ένα βιωματικό παιχνίδι καθοδήγησης, στο οποίο τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια, καλλιεργείται το αίσθημα της εμπιστοσύνης προς τον άλλον, ενώ γίνεται αντιληπτή η δυσκολία να κυκλοφορείς χωρίς την αίσθηση της όρασης.