28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Μαθαίνουν τα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου 1940 με τη προβολή μιας σχετικής παρουσίασης .

Βάζουν σχετικές εικόνες σε σωστή χρονολογική σειρά και αναδιηγούνται τα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου 1940

Κατασκευάζουν την ελληνική σημαία

Γράφουν λέξεις με κινητά γράμματα με παρουσία και μη προτύπου.

Παιχνίδι: Ποιοι στρατιώτες θα καταλάβουν τα βουνά της Ελλάδας: οι Έλληνες ή οι Ιταλοί;

Στολίζουν με γραμματάκια τις λέξεις: ΟΧΙ, ΑΕΡΑ.

Ζωγραφίζουν τα χρώματα του πολέμου και της ειρήνης.