3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <ΜΙΑ ΜΑΓΙΚΗ ΛΕΞΗ ...ΙΣΩΣ ΣΩΣΕΙ ΤΗ ΓΗ>

Τα παιδιά μας κέρδισαν το 3 βραβείο για το παραμύθι τους. Ήρθε στο νηπιαγωγείο η διάκριση τους καθώς και ένα πολύτιμο βιβλίο με τίτλο < Συλλογή παραμυθιών> που περιλαμβάνει πολλά παραμύθια άλλων σχολείων αλλά και το δικό μας. Συγχαρητήρια σα παιδιά μας!!!