28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Τα παιδιά γνωρίζουν γεγονότα της ελληνικής ιστορίας μέσα από πλούσιο εποπτικό και ψηφιακό υλικό. Εκφράζουν τα  συναισθήματα  τους και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους.

Τα παιδιά παρακολουθούν μια παρουσίαση με τα ιστορικά γεγονότα στο διαδραστικό πίνακα

Στη συνέχεια αναδιηγούνται μόνα τους την ιστορία με δείχνοντας τις σχετικές διαφάνειες της παρουσίασης

ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Τα παιδιά αναπαριστούν τον πόλεμο ανάμεσα στους Έλληνες και τους Ιταλούς.

Οι Ιταλοί ζητούν την Ελλάδα και οι Έλληνες φωνάζοντας ΑΕΡΑ και ΟΧΙ τους διώχνουν μακρυά από την Ελλάδα ρίχνοντας τους βόμβες