ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική :Τα ρομπότ στην υπηρεσία της ανακύκλωσης 5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Λεπτομερή Επαφή με το ρομπότ Beebotκαι τη λειτουργία του. Δραστηριότητα: Ενώ στην προηγούμενη δραστηριότητα τα παιδιά έχουν το ρόλο του ρομπότ, τώρα την θέση τους παίρνει η μελισσούλα beebot. Τα …