ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Κατασκευές με επαναχρησιμοποίηση υλικών Προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Επαναχρησιμοποίηση υλικών για την κατασκευή σταθερώνκατασκευών Δραστηριότητα: Στη φάση αυτή τα παιδιά καλούνται σε ομάδες να δημιουργήσουν, να εκφραστούν καλλιτεχνικά και με ανακυκλώσιμα υλικά να φτιάξουν κτήρια τα οποία να τοποθετήσουν …