ΖΩΑ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ

Τα παιδιά συζητούν, ανταλλάσουν γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με το πως προφυλάσονται οι άνθρωποι και τα ζώα από το πολύ κρύο. Μ αφόρμηση το ερώτημα αυτό αναζητουν πληροφορίες σε βιβλία και στο διαδίκτυο σχετικά με τα ζώα που πέφτουν σε …

Πρόγραμμα < ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ>

Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην προαγωγή της ανάγνωσης και τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από την απόλαυση του διαβάσματος. Φέρνει στην τάξη ένα πλήθος βιβλίων γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα, με στόχο την ανάδειξη …