Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Tα  παιδιά αναζητούν πληροφορίες  για το κύκλο του νερού μέσα από βιβλία, και ψηφιακό υλικό. Θεατρικό παιχνίδι: Ο κύκλος του νερού Αποτυπώνουν τον κύκλο του νερού με χρώματα Με ένα μικρό κομμάτι χαρτί και με τα δάκτυλα των χεριών τους …