11η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1912-ΧΙΟΣ ΜΥΡΟΒΟΛΟ ΝΗΣΙ

ΑΦΟΡΜΗΣΗ: Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με πλούσιο εποπτικό υλικό ( χάρτες, περιοδικά, εικόνες, πίνακες ζωγραφικής, βιβλία) που αφορούν την Χίο. Επιλέγουν κάποιο από αυτά, το παρατηρούν, το συζητούν με τα άλλα παιδιά,  ανταλάσσουν σκέψεις, εμπειρίες, βιώματα,  γνώσεις που έχουν σχετικά …