ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΥΣ (τα παιδιά βγαίνουν έξω από το σχολείο-επαφή με την φύση-βιωματική μάθηση)

Τα παιδιά πριν ξεκινήσουμε για να επισκεφτούμε το δάσος συζητάμε για το τι περιμένουμε να ακούσουμε, να δούμε, να νιώσουμε, να πιάσουμε στο δάσος και καταγράφουμε τις ιδέες τους.  Η πρώτη μας ανίχνευση του χώρου στο όμορφο δάσος της Κλειδούς. …