ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΧΡΩΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ( στερεά- επίπεδα σχήματα)

Στο νηπιαγωγείο μας ήρθε ένας νέος επισκέπτης. Μια γραμμή που έχει μια επιθυμία να γνωρίσει σχήματα και ζητα την βοήθεια των παιδιών. Και το ταξίδι στην χώρα των πολύχρωμων σχημάτων ξεκινά Αρχικά τα παιδιά δίνουν στην γραμμή το σχήμα του …