28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Αφηγούμαστε στην παρεούλα τα γεγονότα της 28η Οκτωβρίου 1940 και δείχνουμε σχετικό εποπτικό υλικό-  φωτογραφίες, παλιές εφημερίδες , τους χάρτες Ιταλίας, Ελλάδας- αλλά και υλικό στον διαδραστικό πίνακα -γεγονότα, τραγούδια της εποχής, πρωταγωνιστικά πρόσωπα-. Ακολουθεί συζήτηση με τα παιδιά που …