Το 5ο Εργαστήριο < Εγώ και οι συμμαθητές μου>

Το σχολείο μου–Η τάξη μου 2η δραστηριότητα Στην 3η δραστηριότητα η νηπιαγωγός ζητά από τα παιδιά νακαθίσουν κυκλικά. Όλα από την ομάδα λένε: «Αυτό που μου αρέσει από την τάξημου είναι……..»Η νηπιαγωγός καταγράφει τις απαντήσεις σε χαρτί του μέτρουτο οποίο …

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ < Εγώ και οι συμμαθητές μου>

Ας γνωριστούμε 2η δραστηριότητα Η νηπιαγωγός συναποφασίζει με τα παιδιά τα θέματα (ποιος είμαι –πώςείμαι-η οικογένεια –το σχολείο – οι συμμαθητές/τριες μου πώς βλέπωεγώ τους άλλους)με τα οποία θα ασχοληθούν στο συγκεκριμένοπρόγραμμα.

7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ< Εγώ και οι συμμαθητές μου>

Αξιολόγηση ΤΙΤΛΟΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ/ΣΛΟΓΚΑΝ Τα παιδιά ζωγραφίζουν έναν τίτλο σχετικά με το εργαστήριο και το ζωγραφίζουν Ζωγραφίζουν ότι τους άρεσε από το πρόγραμμα