Παγκόσμιος Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτών 2023/ HELMEPA–Υιοθέτησε μια παραλία/WWF

Τα παιδιά επισκέφτηκαν την παραλία της Ιχθυόσκαλας και την καθάρισαν από τα σκουπίδια σαν ενεργά μέλη της HELMEPA kai thw WWF και σαν μικροί εθελοντές. Αφού τα συγκέντρωσαν τα ομαδοποίησαν και τα έβαλαν στις σακούλες σκουπιδιών για: ΧΑΡΤΙ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΓΥΑΛΙ, …