2ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων < Εγώ και οι συμμαθητές μου>

Ο ευατός μου 2η δραστηριότητα: Πως ήμουν……πως είμαι τώρα! Τα παιδιά φέρνουν στο σχολείο φωτογραφίες που δείχνουν πως ‘μεγάλωσαν στο πέρασμα του χρόνου και τις παρουσιάζουν στην ομάδα Δημιουργούν με αυτές ένα μικρό βιβλιαράκι 3η δραστηριότητα Κάθονται στο κύκλο και …

2ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων < Εγώ και οι συμμαθητές μου>

Ο ΕΥΑΤΟΣ ΜΟΥ 1η Δραστηριότητα: Τα παιδιά παρουσιάζουν το αγαπημένο τους παιχνίδι στην ομαδούλα Παιχνίδι; Τα παιχνίδια μπαίνουν στην σειρά και τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν σε ποιο παιδί ανήκοουν.