1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ < Εγώ και οι συμμαθητές μου>

Ας γνωριστούμε 2η δραστηριότητα: Απο το παζλ δυο παιδιών δημιουργείται το πρώτο ομαδικό παραμύθι Στα παιδιά δίνονται καρτέλες χωρισμένες στα δυο. Αφού επιλέξουν την μισή εικόνα αναζητούν το παιδί που έχει το άλλο μισό και ενώνουν το παζλ. Τα παιδιά …

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ < Εγω και οι συμμαθητές μου>

2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ: < ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΖΕΥΓΑΡΆΚΙΑ> Τα παιδιά επιλέγουν μια εικόνα. Οι εικόνες ανά δυο είναι ομοιες. Με μουσική χορεύουν στο χώρο και με το σταμάτημα της μουσικής αναζητούν το παιδί που έχει την ίδια εικόνα με αυτό και γίνονται …

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ < Εγω και οι συμμαθητές μου>

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ: Παιχνίδι γνωριμίας> Αρχικά η νηπιαγωγός πετά ψηλά το καπέλο και λέει το όνομα ενός παιδιού. Το παιδί που ακούει το όνομα του πρέπει να τρέξει και να το πιάσει πριν πέσει στο πάτωμα. Το συγκεκριμένο παιδί συνεχίζει με …