ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣΗ διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των νηπίων στο Δημοτικό.•Η συνέχεια μέσα από δραστηριότητες που θα γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ σπιτιού– νηπιαγωγείου και δημοτικού.•Εξασφάλιση όρων ομαλής μετάβασης.Γνωριμία με τη λειτουργία του δημοτικού (χώροι,πρόγραμμα, ειδικότητες κ.τ.λ.)•Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεικόναςτων μαθητών.•Εξασφάλιση …

4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «Η σημασία των κανόνων»

*Συζητάμε με την ομάδα για τη συμπεριφορά μας στο δρόμο ως πεζοί και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε, πριν διασχίσουμε το δρόμο. Καταγράφουμε τους κανόνες σε ένα χαρτί. • Σταματώ στο πεζοδρόμιο και περιμένω. • Κοιτάζω αριστερά. • Κοιτάζω …