3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<Αποκωδικοποιώντας τον Κώδικα>

Καλώς τον κύριο Κ.Ο.Κ.» Συγγραφέας: Πιτσιδοπούλου Ελένη. Με τη βοήθεια του βιβλίου του κυρίου Κ.Ο.Κ μαθαίνουμε τα σήματα και συζητάμε για την χρησιμότητά τους. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα σήματα που βλέπουμε μαθαίνοντας ποιο χρώμα σημαίνει απαγορεύεται και ποιο επιτρέπεται. Παίζουμε …