ΠΟΥΛΙΑ-ΕΝΤΟΜΑ

Τα παιδιά προσπαθούν να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα πουλιά και στα έντομα με την βοήθεια βιβλίων γνώσεων, πινάκων αναφοράς και ψηφιακού υλικού Λένε τις προτάσεις τους και η νηπιαγωγός τις γράφει με την μορφή διαγράμματος Venn όπου οι ομοιότητες …