25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Συζητάμε στην παρεούλα για το τι γνωρίζουν για την 25η Μαρτίου. Αναζητάμε πληροφορίες για την διπλή σημασία της 25ης Μαρτίου σε βιβλία και σε ψηφιακό υλικό. Παρακολουθούμε ένα power point  με τα γεγονότα της ελληνικής επανάστασης μέσα από πίνακες και εικόνες. …