ΕΝΑ ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΟ ΛΙΒΑΔΙ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΗ ΤΑΞΗ

Τα παιδιά δημιουργούν ένα πράσινο λιβάδι με λουλούδια αντιστοιχίζοντας το, αριθμό που βρίσκεται πάνω τα φύλλα του λουλουδιού με τα πέταλα του. Επίσης το λιβάδι επισκέπτονται πασχαλίτσες που ανάλογα με τις βούλες που έχουν στα φτερά τους πηγαίνουν στο αντίστοιχο …