ΖΩΑ ΠΟΥ ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ

Τα παιδιά μαθαίνουν για τα ζώα που πέφτουν σε χειμέρια νάρκη αναζητώντας πληροφορίες στο διαδίκτυο και σε βιβλία γνώσεων. Ποικίλες δραστηριότητες: Τα παιδία ζωγραφίζουν τα ζωάκια που πέφτουν σε χειμέρια νάρκη Αντιστοιχίζουν εικόνα με ένα ζωάκι και την λέξη του …