ΠΕΝΤΕ ΜΟΛΥΒΙΑ ΠΕΝΤΕ ΠΕΝΤΕ ΜΟΛΥΒΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (ΓΡΑΜΜΕΣ)

 Ιστορία από το βιβλίο “Δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες) Διηγούμαστε στα παιδιά την παρακάτω ιστορία, έχοντας βάλει στο πάτωμα 5 χρωματιστά μολύβια  Στόχος μας είναι να λύνουν τα παιδιά μαθηματικά προβλήματα εκτελώντας απλές μαθηματικές πράξεις. Πέντε όμορφα  χρωματιστά μολύβια ξεκίνησαν ένα πρωινό …